Mixed Media Sketches

Beneath Wrappers, detail | 70x100 cm | Mixed Media on Canvas | 2014 | © Eleni Karadimou | Available
Beneath Wrappers, detail | 70×100 cm | Mixed Media on Canvas | 2014 | © Eleni Karadimou | Available

 

Beneath Wrappers | 70x100 cm | Mixed Media on Canvas | 2014 | © Eleni Karadimou | Available
Beneath Wrappers | 70×100 cm | Mixed Media on Canvas | 2014 | © Eleni Karadimou | Available

 

Sketch | 18x24 cm | Mixed Media on Paper | 2015 | © Eleni Karadimou | Not Available
Sketch | 18×24 cm | Mixed Media on Paper | 2015 | © Eleni Karadimou | Not Available

 

Sketch | 18x24 cm | Mixed Media on Paper | 2015 | © Eleni Karadimou | Not Available
Sketch | 18×24 cm | Mixed Media on Paper | 2015 | © Eleni Karadimou | Not Available

 

Sketch | 18x24 cm | Mixed Media on Paper | 2015 | © Eleni Karadimou | Available

Sketch | 18×24 cm | Mixed Media on Paper | 2015 | © Eleni Karadimou | Available